(+45) 86 26 05 00

Anlægsbeskrivelse varmtvand

Installation af biobrændselsanlægget I Aarhus, begyndte i December 2007. Anlægget der blev sat i drift februar 2008T, leverer op til 2,0 MW varme.

Brændslet der leveres med lastbil, tippes ned i en nedgravet silo, hvor et hydraulisk skrabe gulv føder brændslet til en transportsnegl, der leverer brændsel til fyringsanlægget.

Anlægget er opbygget med en vandkølet trapperist, der sikrer at temperaturen i fyrrummet holdes konstant. Dette forhindrer opbygning af slagger på risten. Siderne på risten er også vandkølede, hvilket både sikrer konstant temperatur i fyrboksen og lavt strålingstab.

Kedlen er en fuldsvejst 5-træks kanal/røgrørskedel med åben bund.

De 2 sidste røgrørstræk kan by-passes således kondensering af røggasser i kedlen udgås ved lav kedellast. Den lave røggastemperatur over hele arbejdsområdet, kombineret med en god forbrænding med et lavt luftoverskud, sikrer en meget høj termisk virkningsgrad.

Det modulerende styresystem, komplet med SCADA anlæg, gør at alle parametre automatisk tilpasses det aktuelle varmebehov, og at anlægget kører kontinuerligt uden start/stop drift.

Data:

  • max. varmeydelse netto: 2.0 MW
  • design tryk: 4.0 bar(o)
  • design temperatur: 120 °C
  • termisk virkningsgrad: 89%
  • brændværdi biobrændsel: 2.6 kWh/kg (våd skovflis)
  • brændstofforbrug ved max. last: 864 kg/h

Kontakt os venligst på al@justsen.dk for at få et eksemplar

Justsen Energiteknik A/S
Grimhøjvej 11
DK-8220 Brabrand

Danmark

Tel.: +45 86 26 05 00
sales@justsen.dk