(+45) 86 26 05 00

Anlægsbeskrivelse, dampanlæg

Installation af anlægget i Irland, begyndte december 2006, idriftsættelse af anlægget fulgte februar 2007. Anlægget yder 6,3 t/h damp ved 7 bar til procesvarme.

Brændslet der leveres med lastbil, tippes ned i en nedgravet silo, hvor et hydraulisk skrabe gulv føder brændslet til et transportbånd, der leverer brændsel til fyringsanlægget.

Anlægget er opbygget med en vandkølet trapperist, der sikrer at temperaturen i fyrrummet holdes konstant. Dette forhindrer opbygning af slagger på risten. Siderne på risten er også vandkølede, hvilket både sikrer konstant temperatur i fyrboksen og lavt strålingstab.

Dampkedlen er en fuldsvejst, 3 – træks kanal/røgrørskedel med åben bund og cylindrisk damptromle. Det store vandindhold og damprum sikrer en jævn dampproduktion af tør damp.

Det modulerende styresystem gør at alle parametre automatisk tilpasses det aktuelle varmebehov, og at anlægget kører kontinuerligt uden start/stop drift.

Data:

  • max. dampydelse: 6.3 t/h tilsvarende 4,150 kW
  • design tryk: 8.3 bar(o)
  • design temperatur: 175.9 °C
  • termisk virkningsgrad: 86-88%
  • brændværdi biobrændsel: 3.81 kWh/kg
  • Brændstofforbrug ved max. last: 1,250 kg/h

Kontakt os venligst på al@justsen.dk for at få et eksemplar​

Justsen Energiteknik A/S
Grimhøjvej 11
DK-8220 Brabrand

Danmark

Tel.: +45 86 26 05 00
sales@justsen.dk