(+45) 86 26 05 00

Historie

Virksomheden blev skabt af elektromekaniker Bent Justsen, der fik »Godkendelsesbevis som sagkyndig ved tilsyn af oliefyringsanlæg« den 8. november 1958 og næringsbrev som mekaniker den 9. januar 1959. Allerede den 1. maj 1959 fik Justsen foden under eget bord, da han etablerede virksomheden »Frederiksbjerg Elektromekaniske Værksted« på Sct. Pauls Plads 12 i Århus. Optimismen stråler fra firmaets allerførste brevpapir, hvor der reklameres med, at man klarer »Salg og reparation af elektromotorer, taljer, kraner, pumper, elevatorer og oliefyr. Maskin- og drejearbejde. Autogen- og elektrosvejsning«.​

​​Opgaver med omvikling af motorer og reparation af håndværktøj til træindustrien var der dog flest af de første år. Der skulle gå tre år, før Bent Justsen fik det første fingerpeg om i hvilken retning firmaets udvikling skulle gå. På det tidspunkt kendte vi ikke til energiproblemer, men træindustrien havde affaldsproblemer. En kunde spurgte i 1962 Justsen, om han ikke kunne fremstille et automatisk spånfyringsanlæg.

Herfra blev der i løbet af tresserne leveret adskillige anlæg til adresser i hele Danmark. Blandt de første kunder var Feldballes Møbelfabrik i Hasselager, som købte et komplet fyringsanlæg for kr. 20.000.

Også uden for Danmarks grænser fik man øjnene op for det nyttige i at installere spånfyringsanlæg og elleve år efter firmaets start, kunne man i 1970 eksportere det allerførste spånfyringsanlæg fra Grimhøjvej til Norge.

​Bent Justsen nåede lige netop at se sin virksomhed fungere med succes inden sin alt for tidlige død i 1971 efter 2 års sygdom. Mange anbefalede Lise Justsen at afhænde virksomheden i en fart og i stedet søge offentlig hjælp til forsørgelse af de tre mindreårige børn Claus på 9, Marianne på 6 og Lars på 4 år. Heldigvis var der en bank, der havde mod – og ikke mindst forståelse for, hvilken usædvanlig kvinde de havde foran sig. Lise Justsen fik de nødvendige midler og sammen med dygtige og loyale medarbejdere fortsatte virksomheden under hendes ledelse. Tre år 

​efter sin mands død fik hun, der oprindeligt var handelsuddannet i en møbelforretning, den 8. oktober 1974 tildelt næringsbrev som »handlende, håndværker og industrigivende i Århus Politikreds«. Der var således nok af opgaver at tage fat på.​

​Bent Justsen nåede lige netop at se sin virksomhed fungere med succes inden sin alt for tidlige død i 1971 efter 2 års sygdom. Mange anbefalede Lise Justsen at afhænde virksomheden i en fart og i stedet søge offentlig hjælp til forsørgelse af de tre mindreårige børn Claus på 9, Marianne på 6 og Lars på 4 år. 

Heldigvis var der en bank, der havde mod – og ikke mindst forståelse for, hvilken usædvanlig kvinde de havde foran sig. 

​Lise Justsen fik de nødvendige midler og sammen med dygtige og loyale medarbejdere fortsatte virksomheden under hendes ledelse. Tre år efter sin mands død fik hun, der oprindeligt var handelsuddannet i en møbelforretning, den 8. oktober 1974 tildelt næringsbrev som »handlende, håndværker og industrigivende i Århus Politikreds«. Der var således nok af opgaver at tage fat på.

For at gøre hverdagen nemmere og være tættere på fabrikken flyttede Lise Justsen og børnene til Lenesvej i Brabrand. På det tidspunkt gik de to ældste i skole. Lars blev passet derhjemme af en reservebedste. Familie og bedsteforældre på begge sider trådte til med hjælp, når det brændte på. Og det gjorde det ikke så sjældent. Senere, da de kunne klare sig selv, blev Marianne blandt andet ansvarlig for den daglige husholdning. Hun lærte at lave mad, og hun lærte også tidligt økonomiens ABC på den hårde måde. Med et fast beløb var det op til hendes kreative evner at få midlerne til at strække.

Det lå meget tidligt i kortene, at faderens virksomhed var noget hele familien ville kæmpe for. Claus startede på teknikum. Marianne gik i lære i Justsens bogholderi 1985, så hun på sigt kunne overtage det økonomiske og administrative ansvar for virksomheden. Claus blev som nyuddannet ingeniør året efter ansat som sælger i virksomheden og da Lars havde taget diplomuddannelse i udenrigshandel, var også han klar til at træde ind i familieforetagendet. Lise Justsen ledede fortsat virksomheden med stor autoritet indtil 1995, hvor børnene blev medejere.

I dag tager Claus sig af alt vedrørende penge og personale, mens Lars tager sig af salg.

Justsen Energiteknik A/S
Grimhøjvej 11
DK-8220 Brabrand

Danmark

Tel.: +45 86 26 05 00
sales@justsen.dk